Черешова градина

Овощните насажденията на АГРОДИД ООД се намират в Пловдивския регион в землището на село Царимир. Климатичните и почвените условия в този регион са благоприятни за отглеждане на трайни овощни насаждения и се отличават с изключително подходящи водни, топлинни и въздушни показатели.

Разполагаме с най-съвремена техника и оборудване за обработка и поддръжка на овощните насаждения. Препаратите за растителна защита, биват внимателно селектирани и са съобразени с вида на атакуващия неприятел по растенията, като по този начин продукцията съдържа възможно най-минималното количество пестициди. Използват се изцяло натурални торове. Поддържайки високи агротехнически стандарти “АГРОДИД” ООД вече 7 години постига своята крайна цел – череши с отлично качество, които съдържат всички полезни за човешкия организъм вещества и ги съхраняват до крайния потребител.

Основните ни цели са производство на качествени, екологично чисти плодове, коректно отношение и конкурентни цени